Modern medical technologypicnew

Modern medical technologypic

‘เทคโนโลยีทางการแพทย์’ คือ วิทยาการอันก้าวล้ำหน้า ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการนำเอาวิทยาศาสตร์ มาผสมผสานพร้อมประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เช่น การตรวจ , การรักษาพยาบาล ตลอดจนการป้องกันโรคด้วยวิธีต่างๆ ทำให้การพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านวงการด้านการแพทย์ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนารักษาพยาบาล รวมทั้งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ปัญญาประดิษฐ์ กับ เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จัดเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมหาศาล ในหลายๆด้าน รวมทั้งด้านการรักษาพยาบาลด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการสแกนตรวจร่างกาย รวมทั้งบริการทางการแพทย์ต่างๆในยุคที่ผ่านมา จะถูกยกระดับไปอย่างรวดเร็ว จากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้เชิงลึก ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายจาก TC SCAN ได้มากกว่าเดิมถึง 150 เท่า !!! โดยแพทย์สามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติจากการ SCAN ได้ภายในหลักวินาทีเท่านั้น ! เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการรอผลลัพธ์จากนักรังสีวิทยาที่เป็นมนุษย์ ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับการรอลุ้นผลตรวจในระยะเวลานาน อีกทั้งยังได้รับความเที่ยงธรรมของผลลัพธ์ นอกจากนี้ AI ยังช่วยแพทย์ประเมินผลลัพธ์ แนวทางการรักษาซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับอาการและโรคนั้นๆอีกด้วย

นำ AR – VR มาใช้กับเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่

สำหรับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจ ในการผสมผสานโลกจริงและโลกเสมือน หรือ AR ที่ทำให้แพทย์ได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำงาน ในขั้นตอนรักษาที่เสี่ยงต่ออันตรายเป็นอย่างสูง เช่น การผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ ละเอียดอ่อน และพลาดไม่ได้ หากแต่แนวโน้มที่น่าสนใจในอีกประเด็น คือ AR – VR อาจจะเข้ามาเป็นเทคโนโลยี ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างใส่ใจมากยิ่งขึ้น หากแต่ไม่ได้ใช้เฉพาะอาการทางร่างกายเท่านั้น หากแต่รวมไปถึงอาการของทางสมองอย่าง โรคอัลไซเมอร์ และสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อีกด้วย

นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดทางด้านสุขภาพ

เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานพร้อมบูรณาการไปกับการรักษา เช่น ใช้คลื่นสัญญาณทางไฟฟ้า ร่วมด้วยการวิเคราะห์ความรู้เฉพาะโรค เช่น เครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจในรูปแบบนาฬิกา เป็นต้น สำหรับการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ สัญญาณ ECG ซึ่งวัดมาจากตัวผู้ป่วย จะกลายมาเป็นสัญญาณสำคัญ เบื้องต้นในการวิเคราะห์เพื่อนำมาแจ้งเตือน หรือ นำมาคัดกรองผู้ป่วยว่าความผิดปกตินี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

‘เทคโนโลยี’ ถ้านำมาใช้โดยมีจุดประสงค์ในการนำมาพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมหาศาล อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่คนทั่วไปอย่างเราๆ ต้องศึกษาและตามให้ทัน