mobile-good-pic

สำหรับเมืองไทยเองสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือยังมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่แม้จะมีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวเป็นจำนวนมาก แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ยังคงขาดแคลนแบบที่หาคำตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไร ทำให้ผู้ป่วยหลายคนเองก็ต้องทำใจยอมรับสภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพยายามสร้างโครงการดีๆ ขึ้นมามากมายมุ่งหวังจุดประสงค์ก็คือ ต้องการนำเงินบริจาคไปใช้ในด้านการการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่ถือว่าเป็นความร่วมมืออีกแรงที่ต้องการให้โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศไทยมีอุปกรณ์การแพทย์ใช้งานได้อย่างครบครันก็คือ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 2” นับว่าเป็นโครงการที่ดีและน่าสนับสนุนอย่างยิ่ง อย่างน้อยๆ ที่สุดก็ถือว่าได้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันที่กำลังต้องการการรักษาอย่างเข้าถึงและทันสมัยจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 2” ภายใต้แนวคิดที่ว่า “มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา” มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลภาวะจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนของตนเองรวมทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อผู้ด้วยโอกาสอีกด้วย เป้าหมายสำหรับโครงการนี้ก็คือต้องการรับบริจาคมือถือทั้งหมด 5 ล้านเครื่อง โดยรายได้จากโครงการเฟส 2 นี้จะส่งมอบไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด 30 แห่ง สำหรับโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนอย่างเต็มที่ มีกระทรวงสาธารณะสุขกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมอาสาสมัครจากหน่วยงานทั่วประเทศรวมทั้งหมดราว 1.12 ล้านคน เพื่อเข้ามาช่วยในการจัดเก็บมือถือร่วมกับจิตอาสาที่เดิมก็ทำหน้าที่อยู่แล้วเพื่อให้สามารถทำการรับบริจาคมือถือเก่าได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

สำหรับใครก็ตามที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ อย่าง “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 2” ก็สามารถบริจาคมือถือเก่าได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่จิตอาสาประจำโครงการกว่า 2 หมื่นคนทั่วประเทศและที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยทั่วประเทศ, ศูนย์ ทสม. ประจำตำบลทั่วประเทศ, ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ, ร้านเจมาร์ททุกสาขา โดยโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 1” มีกระแสตอบรับที่ดีมีการบริจาคมือถือเก่าสูงถึง 1.7 ล้านเครื่อง มีการนำรายได้จากการรีไซเคิลไปยัง ศิริราชมูลนิธิ เพื่อร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อร่วมกันสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์