เทคโนโลยีเป็นเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นสมัยใหม่ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตของมนุษย์ การคิดค้นเทคโนโลยยีต่างๆ ช่วยให้มนุษย์เอาชนะข้อจำกัดต่างๆ ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในหลายๆ กรณีที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์มีส่วนสำคัญกับการดำรงค์ชีวิตและสามารถทำแทนในสิ่งที่มนุษย์มีขีดจำกัดได้ เราจะเห็นตัวอย่างได้จากหุ่นยนต์ที่ปฎิบัติการแทนมนุษย์ในรูปแบบที่ต่างกันออกไป เช่น หุ่นยนต์ปฎิบัติการใต้น้ำ

 

สามารถที่จะลงไปทำการแทนมนุษย์ใต้ก้นมหาสมุทรที่ลึกที่สุดซึ่งมนุษย์ไม่สามารถลงไปได้ หุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่แทนมนุษย์ในสภาวะที่รอบด้านเป็นมลพิษและสารอันตราย หุ่นยนต์สำรวจอวกาศ เป็นต้น

ในวงการแพทย์ก็เป็นอีกด้านที่หุ่นยนต์มีบทบาทและความสำคัญเป็นอย่างมาก วงการแพทย์ได้เริ่มนำหุ่นยนต์มาใช้งานโดยใช้เป็นหุ่นยนต์ผ่าตัดชิ้นเนื้อสมองให้กับคนไข้ในปี ค.ศ.1985 เป็นครั้งแรก จากนั้น ได้มีการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล แห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ปัจจุบันได้มีการนำหุ่นยนต์ผ่าตัดมาใช้กันทั่วโลกมากยิ่งขึ้น โดยเรียกหุ่นยนต์ผ่าตัดเหล่านี้ว่า Robotic surgery มีระบบกลไกที่ชื่อว่า Da vinci มีการเคลื่อนไหวแบบZEUS และ RESOP  ความพิเศษของการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดนั้นอยู่ที่ทิศทางในการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวกว่าจากเดิมที่ใช้กล้อง และเครื่องมือเทคโนโลยีผ่าตัดจะสามารถเคลื่อนไหวได้ 4 ทิศทาง เจ้าหุ่นยนต์ผ่าตัดระบบ Da vinci จะขยายข้อจำกัดนี้ออกสามารถผ่าตัดด้วยการเคลื่อนไหว 6 ทิศทาง ให้ความแม่นยำและละเอียดกว่าเมื่อต้องมีการผ่าตัดในบริเวณสำคัญของร่างกาย การใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดไม่ต้องถูกจำกัดกับระยะเวลาการผ่าต่างจากมือมนุษย์ที่อาจจะมีการเกร็งสั่นเนื่องจากความล้า เพลียได้หากการผ่าตัดใช้เวลานาน ในส่วนของกล้องที่ฉายภาพผ่านหุ่นยนต์สู่การควบคุมของแพทย์ได้ถูกพัฒนาให้มีภาพเป็น 3 มิติ จึงยิ่งละเอียดและเหมือนจริง  เจ้า Da vinci นี้ เป็นหุ่นยนต์ที่มีแขนทั้งหมด 4 แขน มีแขนสองแขนเพื่อใช้เก็บเนื้อเยื่อ ตัดและผูก แขนหนึ่งใช้ส่องกล้องเข้าไปในอวัยวะบริเวณผ่าตัด และแขนที่ 4 ใช้ดึงรั้งอำนวยความสะดวกในการผ่าตัด วิธีการทำงานของหุ่นยนต์ Da vinci ในการผ่าตัดจะทำการผ่านการเจาะช่องตรงหน้าท้องของคนไข้เป็นรูแผลเล็ก ๆ 4 รูตามขนาดของแขนหุ่นยนต์ แล้วแพทย์จะนั่งอยู่ตรงหน้าเพื่อควบคุมผ่านกล้อง ทำให้แผลผ่าตัดที่เกิดขึ้นเป็นแผลขนาดเล็กมาก คนไข้จะปลอดภัยมากขึ้น  ฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้น

หุ่นยนต์ผ่าตัดตัวนี้สามารถผ่าตัดเนื้อเยื่อมะเร็งในบริเวณต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพดี ผ่าตัดทางสูตินารีเวชและผ่าตัดช่องท้องในกรณีต่างๆ ได้ โดยเฉพาะการผ่าตัดต่อมลูกหมากของคนไข้ชายจะได้ผลดีมากที่สุด นับว่าเป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มารับใช้มวลมนุษยชาติอย่างดีเยี่ยม