ในปัจจุบันการเป็นอยู่ของคนโดยปกติทั่วๆ ไปแล้วก็ต้อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่อยู่คู่กับโรคต่างๆ นานาชนิดก็เห็นจะเป็นการรักษาด้วยระบบการแพทย์ที่มีมาตั่งแต่ยุคสมัยโบราณมาแล้วซึ่งก็ได้มีการรักษาด้วยกันหลากหลายแบบออกไปไม่ว่าจะเป็นการรักษาจาก หมอหมู่บ้าน หมอตำแย ถ้าถัดมาอีกยุคช่วงสมัยก็จะเป็น หมอตำบล หมอประจำอำเภอ หมอประจำจังหวัด แต่มาในปัจจุบันนี้ช่วงยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปจากหมอก็กลายเป็น แพทย์ ที่ประจำอยู่ตาม สถานบริการโรงพยาบาล ทั่วไปแต่ที่เราจะเอามาพูดกันในวันนี้นั้นก็คือการ ผ่าตัดสมองการรักษาด้วยระบบเซ็นเซอร์ เทคโนโลยีแพทย์สมัยใหม่ ที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศด้วยการรักษาประเภทนี้นั้นจะใช้ระบบเลเซอร์เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำยุคสมัย