ปัจจุบัน สมาคมแพทย์ นั้นได้มีการรักษาที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราจะเอามาพูดถึงกันก็คือการรักษาชนิดที่ใช้กล้องในการรักษาหรือที่เรียกว่า การผ่าตัดสมองด้วยระบบเซ็นเซอร์ ผ่านกล้องชื่อทางวิทยาศาสตร์(Endoscopic neurosurgery) การผ่าตัดผ่านกล้อง หลายๆ คนอาจจะงงและยังไม่รู้จักกันว่ากล้องนั้นสามารถช่วยในการรักษาได้ด้วยหรอซึ่งโดยทั่วไปแล้วกล้องนั้นคนโดยทั่วไปแล้วมักจะเอามาใช้ในการถ่ายรูปซึ่งกล้องที่นำเอามาใช้นั้นจะเป็น กล้องจุลทรรศน์ ที่แต่ก่อนนั้นนำมาใช้ในการส่องหาสิ่งที่เล็กๆ น้อยๆ ที่ตามนุษย์นั้นไม่สามารถมองได้ด้วยทีมชั่งฝีมือทางการแพทย์ที่มีการคิดค้นพัฒนาระบบการผ่าตัดด้วย เทคโนโลยีระบบเลเซอร์ จุดประสงค์สำคัญก็คือนำเอามารักษาผู้ป่วยทางด้านสมอง หรือผู้ป่วยที่มีจุดที่รักษายากที่มือหมอนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปทำการรักษาได้