โครงการ รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้บุญ ช่วยสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์

โรงพยาบาลราชวิถีได้มีการเปิดตัวโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้บุญ” เพื่อระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์พร้อมสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อทำให้เกิดความเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยด้อยโอกาสจากทั่วประเทศที่มีสูงถึง 1.5 ล้านคนต่อปี ภายใต้แนวคิดที่ว่า “โรงพยาบาลที่คุณอาจลืม”

I have a lot of information to share with you forever.