รับบริจาคมือถือเก่าเป้าหมาย 5 ล้านเครื่องเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

สำหรับเมืองไทยเองสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือยังมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่แม้จะมีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวเป็นจำนวนมาก แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ยังคงขาดแคลนแบบที่หาคำตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไร ทำให้ผู้ป่วยหลายคนเองก็ต้องทำใจยอมรับสภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพยายามสร้างโครงการดีๆ

I have a lot of information to share with you forever.